Secció: Les ciutats Fortuny

Fortuny, matèria d’estudis de la modernitat

( u n d e r c o n s t r u c t i o n )

Fortuny literari

( u n d e r c o n s t r u c t i o n )

Fortuny, pensador i escriptor

( u n d e r c o n s t r u c t i o n )

Fortuny i Venècia: del Palazzo Pesaro degli Orfei al Museo Fortuny

EL TÍTOL FORTUNY VENISE remet a una de les marques d’empresa de Fortuny, i evoca la ciutat de Venècia, a la qual donà Henriette, a la mort de l’artista, les creacions pròpies d’aquest i les heretades de la seua família, els Fortuny i els Madrazo. Per tant, l’univers real definitori de l’òpera és l’important patrimoni del Museo Fortuny de Venècia.

ACCÈS AL MUSEU FORTUNY